Участници
 

Участници

Мексон ООД

Мексон ООД

Фирмата предлага пълната гама специализирани и универсални продукти за хигиена и комфорт както в съвременния дом, така и в професионалните сфери на дейност. Вече над 20 години Мексон е с безспорна лидерска позиция на българския пазар в сферата на битовата химия. Непрекъснато инвестира в иновативни технологии, в човешки ресурси, в проучване и разработка на ефективни продукти с гарантирано качество и произход на суровините и материалите. Подлага на стриктен контрол всички етапи на производствения процес – от входящия контрол и анализа на суровините и материалите, до производството на крайния продукт и процедурите по поддръжка на хигиената. Притежава сертификат ISO 9001:2008 за интегрирана система за управление на качеството, както и GFSI Global Markets Standart Basic Level, които гарантират постоянното подобряване на предлаганите продукти. Мексон е сертифицирана от организацията TÜV NORD. Производственият процес интегрира биоразградими съставки и компанията активно защитава разделното събиране на отпадъци и рециклирането. http://mexon.bg/