Участници
 

Участници

Винарска изба Логодаж ООД

Винарска изба Логодаж ООД

Винарска изба Логодаж е производител на висококачествени вина от уникални български сортове грозде. Винарската изба е създадена през 1994 г. Разположена е по поречието на река Струма в Югозападна България. Единствено в тази част на света се отглеждат уникалните български сортове широка мелнишка лоза и ранна мелнишка лоза, които Логодаж популяризира по цял свят. Винарска изба Логодаж е модерна винарна, чиято концепция е да създава многопластови вина с максимална хармония и концентрирана плодовост. http://www.logodajwinery.com