Участници
 

Участници

Трактор ООД

Трактор ООД

Трактор ООД е регистрирана през 1994 година в Плевен. Дружеството е наследник на "Тракторо - ремонтен завод", създаден през 1950 г., и е с основен предмет на дейност "Производство на машинни възли и части за комбайни и трактори и основен ремонт на тежки трактори и техните агрегати". Основните продукти, предлагани от компанията, са различни видове детайли, части, възли и агрегати за тежкото машиностроене, включително изцяло завършени крайни продукти като двигатели и скоростни кутии и трактори, които се използват основно за енергетиката, промишленото строителство, горско и селско стопанство. През годините дружеството постига висока специализация и качество на произвежданите продукти, усвоява специфични производства и ноу-хау и през 1987 година стартира стратегическо партньорство със световния лидер в производството на комбайни и трактори “СLААS” GmbH – Германия, на която е сертифициран доставчик първа група. Работи също с немските фирми “SKET” GmbH и “BayWa” AG. http://www.traktorood.bg