Участници
 

Участници

Пиринстройинженеринг ЕАД

Пиринстройинженеринг ЕАД

Гласувай

Пиринстройинженеринг ЕАД – Благоевград се отделя от съществуващото Пътно управление – Благоевград със звената за извършване на пътностроителна и ремонтна дейност. Предмет на дейност е строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари. Разполага със собствена кариера за добив на ломен камък и трошачно – сортировъчна инсталация за преработка и производство на всички видове фракции за асфалтобетонови смеси. Техническото оборудване на фирмата включва 93 строителни машини и автомобила. Екипът се състои от висококвалифицирани инженери, строителни техници и икономисти. Средният годишен оборот на фирмата през последните 3 години е над 10 милиона лв. Фирмата притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, системи за управление на околната среда ISO14001:2004 и управление на условията на труд OHSAS 18001:2007. Разполага с напълно оборудвана акредитирана лаборатория „Пътконтрол” за извършване на постоянен входящ и изходящ контрол на материалите и контрол на изпълняваните СМР. http://psi-road.com/

Гласувай