Участници
 

Участници

Волан 98 ООД

Волан 98 ООД

Фирмата е създадена през 1998 г. като е специализирана в сферата на строителството и по-специално изкопни и транспортни услуги. Изградила е собствена жилищна сграда с магазини и офис на компанията. Предлага висококачествени услуги, бързина и прецизност. Компанията активно участва в екологичната и социалната политика на община “Младост”. Волан 98 е работила на редица обекти, по-важните от които са: корекция на “Суха река”, дига “Нови Искър”, хотелски комплекс “Царско село”, корекция и изграждане на дига на Костинбродската река и др. Има тесни професионални контакти и е основен подизпълнител на: “Вълканов и Миланов” ООД, “Крит” ЕООД, “Пит Къмпани” ЕООД, “Контракт сити” ООД, “Опал 94” АД, “Поларис Билдинг” ООД, “Балкански 2000” ООД . https://volan98.com/