Участници
 

Участници

Бул Марк ООД

Бул Марк ООД

Гласувай

Бул Марк се занимава с реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение. Разполага с постоянен екип компетентни и висококвалифицирани кадри с богат производствен опит. Фирмата извършва електроинженеринг на ветрогенератори. Произвежда електроразпределителни устройства - електрически табла и КТП. https://bul-mark.com/

Гласувай