Участници
 

Участници

Оптикоелектрон Груп АД

Оптикоелектрон Груп АД

Гласувай

Оптикоелектрон Груп АД е българска фирма за гражданска и специална продукция. Седалището и производствените сгради са в гр. Панагюрище. Дружеството е основано през 1971 г. и е специализирано в проектирането, производството и търговията на оптомеханични, оптоелектронни и лазерни прибори за нуждите на отбраната. През 1999 г. дружеството е приватизирано и преструктурирано в холдингово дружество „Оптикоелектрон Груп“ АД. Холдингът е изграден върху 260 000 m² терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 m² производствени площи. В него работят над 740 служители. Почти цялата продукция се реализира на пазарите на ЕС и Северна Америка.

Гласувай