Участници
 

Участници

ИМСТИ  ЕООД

ИМСТИ ЕООД

Фирмата, базирана в Ямбол, се занимава с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на улични мрежи и съоръжения, техническа инфраструктура. През първите години фирмата работи в областта на строителството като подизпълнител при изграждането на заводи, обекти от хранително-вкусовата промишленост, почивни станции и извършването на строително-ремонтни работи. Благодарение на постоянно инвестиране в технологично обновление, собствена механизация и оборудване, модернизация на съществуващата база и непрекъснато повишаване квалификацията на персонала, от 1995 г. фирмата се утвърждава като основен изпълнител в региона и цялата страна на много строителни обекти от техническата инфраструктура - главно водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. През годините на нейното съществуване са осигурени значителни финансови и кадрови ресурси за развитие и разширяване на основните дейности. Днес дружеството е специализирано в: Изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения; Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения; Изграждане на газопроводни и паропроводни мрежи и съоръжения; Изграждане на телекомуникационни мрежи и съоръжения; Изграждане на нови сгради. Ремонт на съществуващи сгради, текущи и основни ремонти. https://www.imsti.net/