Участници
 

Участници

Инжстрой инженеринг, Варна, е създадено през 1964 г. като стопанско предприятие към Градски народен съвет - Варна. От 1999 г. компанията е със 100% частен капитал. Инжстрой инженеринг ЕООД е член на Инжстрой холдинг АД. Динамично повече информация

Фирмата се занимава с внос, търговия и поддръжка на селскостопанска техника. Базирана е в Пловдив. повече информация

«5455  56